+45 4092 9777 mk@homeopaten.dk

Privatlivspolitik

1. Kontaktoplysninger

Homeopaten
Merete Klinkvort
Damstræde 9
5700 Svendborg
CVR: 31198135
Dataansvarlig: Merete Klinkvort

2. Formål med databehandling

Der indsamles og opbevares oplysninger i forbindelse med visning og brug af denne hjemmeside (homeopaten.dk). Dette gøres hovedsagligt for at kunne kommunikere effektivt, og for at give dig som bruger den bedste oplevelse og brugervenlighed.

Ikke gældende for online brug: Merete Klinkvort fører journal i forbindelse med dine behandlinger. Disse oplysninger bruges til behandling og analyse. Journaldata opbevares elektronisk krypteret på Merete Klinkvorts personlige pc, som kun hun har adgang til. Alt foregår offline, og du har altid ret til indsigt i din journal. Der bruges ikke CPR-nummer.

Papirdokumenter opbevares i aflåst skab. Merete Klinkvort har tavshedspligt og deler ikke oplysninger med kolleger uden dit skriftlige tilsagn. Ønskes denne frivillige samtykkeerklæring opsagt, slettes eller anonymiseres alle dine data. Alle indsamlede data slettes i øvrigt i systemet efter max. 5 år..

3. Personoplysninger

Der opbevares kun henførbar persondata, hvis du kontakter Merete Klinkvort via denne sides kontaktformular. Alt andet persondata herunder cookies, opbares lokalt på din enhed, og indeholde som udgangspunkt ikke persondata, men kun teknisk data.  

4. Databehandlere

Vi samarbejder med One.com (hosting) i forbindelse med databehandling. Vores nuværende og fremtidige samarbejdspartnere har vi sikret overholder gældende dansk og EU lovgivning.

Vi videregiver /-sælger aldrig data med henblik på markedsføring. Dette gælder også vores samarbejdspartnere.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

6. Hvor indsamler vi dine oplysninger

Vi indsamler kun data som du har videregivet til os. Det være sig via cookies eller brug af kontaktformularen.

6.1 Cookies

På denne hjemmeside www.homeopaten.dk anvendes der cookies, men der indhentes ingen personlige oplysninger. Cookies anvendes til, at forbedre din oplevelse ved brug af hjemmesiden. Her kan du læse, hvad cookies er, og hvordan du eventuelt undgår det.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din PC, smartphone eller tablet. Det giver mulighed for at gemme oplysninger eller tilgå gemte oplysninger på din enhed for at indhente data om dig. En cookie kan indeholde tekst, tal eller en dato, men ingen personlige oplysninger, helt anonymt og uskadeligt. En cookie ikke et program og indeholder ikke virus, der kan beskade dig og din enhed.

Sådan undgår du cookies
Du kan til hver en tid undgå cookies, når du besøger www.homeopaten.dk. Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internet indstillinger. Tilføj www.homeopaten.dk på listen over websites du ikke vil have cookies fra. Evt. kan du ikke bruge hjemmesiden optimalt.

7. Opbevaring af personoplysninger

I forbindelse med bogføringsloven, kan det være nødvendigt, at opbevare data i op til det indeværende år + 5 år. Emailadresser på eventuelle mailinglister gemmes som udgangspunkt, selv hvis du har afmeldt din emailadresse. Dette gøres for at systemet kan se, at du har bedt om ikke at modtage mailings. Disse data slettes ved henvendelse.

Oplysningerne opbevares decentralt hos henholdsvis One.com og på Merete Klinkvorts private computer.

Dine data opbevares forsvarligt. D.v.s.:

  • at software er opdateret
  • der er installeret og aktiveret antivirus og firewall
  • der er på de respektive enheder forsvarlig kode
  • Retningslinjerne i forhold til behandling af persondata (GDPR) blive overholdt.
  • Med jævne mellemrum undersøges der, om samarbejdspartnere overholde GDPR.

8. Automatiske afgørelser / profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Merete Klinkvort.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for  almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover kun behandles oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.